STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
 Obchody 10-lecia Gimnazjum  

 

15.03.1999r. Rada Miasta Przeworska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia gimnazjum. Postanowiono, że siedzibą tymczasową będą pomieszczenia szkół podstawowych nr 1 i nr 2.
31.05.1999r. ustalono listę pierwszej Rady Pedagogicznej i kadry administracyjnej. Od tamtych wydarzeń minęło już dziesięć lat. W związku z jubileuszem 14 października 2009 roku odbyły się uroczystości 10 - lecia Gimnazjum połączone z obchodami Święta Edukacji Narodowej. Dla dyrekcji, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, rodziców, zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz miasta, dla uczniów była to niepowtarzalna okazja do spotkania, wspomnień i podsumowania dziesięciu lat pracy.

Uroczystości rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św., głównym koncelebransem był zaproszony gość, ks. prałat Zbigniew Suchy, redaktor naczelny przemyskiej edycji „Niedzieli”. Następnie Dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, delegacje uczniów wraz z pocztem sztandarowym udali się do budynku Gimnazjum. Tam rozpoczęła się oficjalna część uroczystości – ślubowanie uczniów klas pierwszych, zakończona odśpiewaniem hymnu szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W części drugiej Pani Dyrektor wręczyła wyróżnionym nauczycielom nagrody. Następnie głos zabrali: Burmistrz Miasta Przeworska Pan Janusz Magoń, Przewodnicząca Rady Miasta Pani Maria Dubrawska – Lichtarska oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan Wacław Pieczek.

Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie księdza Zbigniewa Suchego, który w nieco żartobliwy sposób zwracał uczniom i nauczycielom uwagę na to, jak nadal powinna wyglądać szkoła, relacje nauczyciel - uczeń, jak ważna jest osobista kultura, uczciwość, szacunek i prawość we wszelkich kontaktach międzyludzkich.


 

Ważnym punktem spotkania była prezentacja filmu ,,Kronika 10. lat istnienia Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku”. Wszyscy zgromadzeni mogli przypomnieć sobie, bądź po raz pierwszy zobaczyć dziesięcioletnią historię naszej szkoły, na którą złożyła się praca nauczycieli i uczniów. Wspominaliśmy czasy powstawania Gimnazjum, budowę nowej siedziby szkoły, zapraszanych Gości, wybitnych uczniów.

Obejrzeliśmy również przygotowaną przez nauczycieli wychowania fizycznego prezentację poświęconą osiągnięciom sportowym gimnazjalistów. Warto dodać, że nasza szkoła zajęła w roku szkolnym 2007/2008 czwarte miejsce w Gimnazjadzie  Województwa Podkarpackiego. Tak wysoką lokatę zajmujemy wśród ponad 450. szkół w naszym województwie.

Podsumowanie sportowych osiągnięć było doskonałą okazją, by uhonorować naszego trzykrotnego Mistrza Polski w pływaniu Macieja Hołuba.

 Uroczystość uświetniały popisy wokalne naszych gimnazjalistek - Mileny Czarny, Justyny Lei oraz Moniki Kołcz. O tym, że świętowanie dziesięciolecia bardzo się udało, może świadczyć reakcja uczniów, którzy na wieść o końcu uroczystości wyrazili swój żal.

    

 
 
 
Realizacja: luty 2010